BIP Herb
Inspektorat Weterynaryjny w Obornikach
Szybki kontakt

Witamy na naszej stronie

Inspekcja Weterynaryjna została powołana, aby realizować zadania administracji publicznej z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.
Organem realizującym bezpośrednio te zadania jest powiatowy lekarz weterynarii. W jego imieniu zadania te realizują pracownicy inspektoratu oraz lekarze weterynarii niebędący pracownikami Inspekcji.
Organem wyższego stopnia jest wojewódzki lekarz weterynarii. Inspekcją kieruje Główny Lekarz Weterynarii, który jako organ centralny administracji rządowej podlega ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA !

- Obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc utrzymywania drobiu.

- Afrykański pomór świń (ASF)

- Zasady przeprowadzania kontroliAktualności

Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach w 2019 r.

więcej


Konferencja Farmaceutyczna w Kołobrzegu 20-21.X.2018 r.

więcej


Uwaga! Nowe rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego Nr 6/2018 z dnia 28 sierpnia 2018r. uchylające rozporządzenie nr 1/2018 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów poznańskiego i obornickiego

więcej


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach w sprawie zgnilca amerykańskiego pszczół z dnia 1 czerwca 2018 r.

więcej