BIP Herb
Inspektorat Weterynaryjny w Obornikach
Szybki kontakt

Witamy na naszej stronie

Inspekcja Weterynaryjna została powołana, aby realizować zadania administracji publicznej z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.
Organem realizującym bezpośrednio te zadania jest powiatowy lekarz weterynarii. W jego imieniu zadania te realizują pracownicy inspektoratu oraz lekarze weterynarii niebędący pracownikami Inspekcji.
Organem wyższego stopnia jest wojewódzki lekarz weterynarii. Inspekcją kieruje Główny Lekarz Weterynarii, który jako organ centralny administracji rządowej podlega ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA !

- Obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc utrzymywania drobiu.

- Afrykański pomór świń (ASF)Aktualności

Uwaga! Nowe rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów poznańskiego i obornickiego

więcej


Informacja dotycząca wyznaczeń do prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - kontrola pasiek pszczelich w obszarze zapowietrzonym w związku z występowaniem zgnilca amerykańskiego na terenie powiatu obornickiego.

więcej


Informacja dotycząca wyznaczeń do prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - kontrola gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną z zakresu bioasekuracji na terenie powiatu obornickiego.

więcej


Zaproszenie na konferencję pt. Aktualne problemy w hodowli bydła i możliwości ich rozwiązywania

więcej