BIP Herb
Inspektorat Weterynaryjny w Obornikach SC
Szybki kontakt

Dodatkowa informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach w 2015 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach informuje, iż zamierza wyznaczyć osobę niebędącą pracownikiem Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania swoich ustawowych zadań, tj.

lekarza weterynarii do:


  • sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, 
  • sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
  • pobierania próbek do badań,
  • badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni.


Liczba stanowisk: 1


Wyznaczenie do wykonywania określonych czynności, zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 112, poz. 744), następuje w drodze decyzji administracyjnej właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii.


Osoby chętne do wykonywania ww. czynności proszone są o składanie aplikacji w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Obornikach do dnia 6 marca 2015 r.


O wyborze określonego kandydata decyduje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach, mając na uwadze poziom wykształcenia i doświadczenia zawodowego kandydata oraz bieżące potrzeby Inspekcji w przedmiocie realizacji zadań, o których wyżej mowa.

Wzory dokumentów aplikacyjnych stanowią załączniki do niniejszej informacji.


powrót