BIP Herb
Inspektorat Weterynaryjny w Obornikach SC
Szybki kontakt

Informacja dla rolników w sprawie obowiązku zgłaszania każdego przypadku padnięcia przeżuwaczy

Przypominamy iż każdy przypadek padnięcia bydła, owiec i kóz w gospodarstwie niezwłocznie powinien być zgłoszony do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Obornikach.

Przypominamy iż każdy przypadek padnięcia bydła, owiec i kóz w gospodarstwie niezwłocznie powinien być zgłoszony do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Obornikach. Telefon 61 2961175 podając:

·         imię i nazwisko,

·         adres osoby zgłaszającej;

·         imię i nazwisko posiadacza zwierzęcia padłego;

·         adres gospodarstwa;

·         ilość sztuk przeżuwaczy w gospodarstwie i rodzaj (mleczne, opasowe, inne);

·         dane identyfikacyjne padłej sztuki (numer kolczyka, data urodzenia, płeć);

·         datę i godzinę padnięcia;

·         przyczynę padnięcia, jeżeli została ustalona

·         docelowy zakład utylizacyjny

 

Należy pamiętać, że kto uchyla się od obowiązku informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.powrót