BIP Herb
Inspektorat Weterynaryjny w Obornikach SC
Szybki kontakt

Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach w 2018 r.

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2016 poz.1077) ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy – zlecenia

1. Lekarzy weterynarii do:
a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
d) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
e) badania mięsa zwierząt łownych,
f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
g) pobierania próbek do badań,
h) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni.

2. Osoby niebędące lekarzami weterynarii do:
a) poskramiania zwierząt i prowadzenia dokumentacji przy wykonywaniu przez lekarza weterynarii badań rozpoznawczych,
b) poskramiania świń, wykonywanego w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń.

Szczegóły w załącznikach.

powrót