BIP Herb
Inspektorat Weterynaryjny w Obornikach SC
Szybki kontakt

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach w sprawie obowiązku zgłaszania do organów Inspekcji Weterynaryjnej podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach przypomina, że zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz. U. 2008r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.), w przypadku wystąpienia podejrzenia choroby zakaźnej zwierząt, a w szczególności poronienia u bydła, świń, owiec i kóz, objawów neurologicznych u zwierząt, znacznej liczby nagłych padnięć, zmian o charakterze krost, pęcherzy, nadżerek lub wybroczyn na skórze i błonach śluzowych zwierząt kopytnych, posiadacz zwierzęcia jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz.U. 2008r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.) za zwierzęta gospodarskie zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej […] przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.
Zgodnie z art. 49 ust. 7 ww. ustawy posiadaczowi zwierzęcia, który nie zastosował się do obowiązków określonych w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt lub nie powiadomił organu Inspekcji Weterynaryjnej […] o wystąpieniu podejrzenia choroby zakaźnej zwierząt, odszkodowania o których mowa w art. 49 ust. 1 i 5 ww. ustawy nie przysługują!!!
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz.U. 2008r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.) za nieprzestrzeganie powyższych przepisów grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo kara grzywny.
Przekazywanie powyższych informacji jest niezbędne celem oceny przez Inspekcję Weterynaryjną zagrożenia występowania chorób zakaźnych zwierząt oraz koniecznością pobierania prób do badań kontrolnych.
W związku z powyższym proszę o niezwłoczne przekazywanie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Obornikach albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej lub wójta, burmistrza, prezydenta miasta informacji (telefonicznie, faxem, e-mailem lub osobiście) o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt.

Aby usprawnić przepływ informacji podaję poniżej dane kontaktowe:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach
ul. Łopatyńskiego 1,
64-600 Oborniki
tel: (61) 296-11-75 fax: (61) 296-11-75 wew. 24
e-mail: obornikiw.piw@wetgiw.gov.pl


Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania znajduje się w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004r o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jednolity Dz.U. 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.).

Z poważaniem
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach


powrót