BIP Herb
Inspektorat Weterynaryjny w Obornikach SC
Szybki kontakt

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach w sprawie utyliacji padłych zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Obornikach informuje, że zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 padłe zwierzęta powinny być przekazywane do unieszkodliwiania w zakładach utylizacyjnych, gdzie uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego są przetwarzane zgodnie z zatwierdzoną metodą w zależności od kategorii przetwarzanego materiału i z zastosowaniem odpowiednich parametrów temperatury, czasu oraz ciśnienia. Właściwy sposób obróbki gwarantuje unieszkodliwienie ewentualnych czynników zakaźnych i zapobiega przedostawaniu się patogenów do środowiska.

Hodowcy nie ponoszą kosztów związanych z przekazywaniem padłych zwierząt do utylizacji, ponieważ w Polsce funkcjonuje system dopłat z budżetu państwa dla zakładów utylizacyjnych odbierających od rolników padłe zwierzęta. Za realizację systemu dopłat do unieszkodliwiania padłych zwierząt odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wykaz zakładów utylizacyjnych prowadzących przedmiotową działalność oraz kontakt do tych przedsiębiorstw dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:


http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/dofinansowanie-kosztow-utylizacji-padłych-zwierzat-gospodarskich.html


Mając na uwadze powyższe Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach przypomina, że zgodnie z przepisami prawa obowiązuje całkowity zakaz grzebania zwłok padłych zwierząt gospodarskich.

W przypadku stwierdzenia nielegalnego zakopywania lub innego niezgodnego z prawem zagospodarowania padłych zwierząt gospodarskich bezwzględnie będą stosowane przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczące postępowania z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego i produktami pochodnymi.


Kara pieniężna za nielegalne zakopywanie lub inne niezgodne z prawem zagospodarowanie padłych zwierząt gospodarskich może wynosić od 3000 do 11000 złotych. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach przypomina, że w sytuacji przekazania padłych zwierząt do utylizacji osoba zbywająca jest zobowiązana do wystawienia dokumentu handlowego potwierdzającego przekazanie padłych sztuk do utylizacji. Dokument handlowy musi być przechowywany w gospodarstwie przez okres 3 lat


Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach informuje, że w związku z aktualną sytuacją epizootyczną związaną z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce Główny Lekarz Weterynarii uruchomił na stronie internetowej specjalny formularz informacyjny przeznaczony do anonimowego zgłaszania nielegalnych i negatywnych działań w zakresie przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń. Formularz jest dostępny pod adresem:


https://interwencja.wetgiw.gov.pl/


Wszelkie zaobserwowane przypadki nielegalnych działań w zakresie przemieszczania zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w tym niezgodnego z prawem zagospodarowania padłych sztuk można zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach. W celu ułatwienia przekazywania  informacji poniżej podaję dane kontaktowe:


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach

ul. Łopatyńskiego 1, 64-600 Oborniki

tel: (61) 296-11-75/ fax: (61) 296-11-75 wew. 2

e-mail: obornikiw.piw@wetgiw.gov.plpowrót