BIP Herb
Inspektorat Weterynaryjny w Obornikach SC
Szybki kontakt

Witamy na naszej stronie

Inspekcja Weterynaryjna została powołana, aby realizować zadania administracji publicznej z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.
Organem realizującym bezpośrednio te zadania jest powiatowy lekarz weterynarii. W jego imieniu zadania te realizują pracownicy inspektoratu oraz lekarze weterynarii niebędący pracownikami Inspekcji.
Organem wyższego stopnia jest wojewódzki lekarz weterynarii. Inspekcją kieruje Główny Lekarz Weterynarii, który jako organ centralny administracji rządowej podlega ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA !

- Obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc utrzymywania drobiu.

- Afrykański pomór świń (ASF)

- Zasady przeprowadzania kontroliAktualności

Zapytanie ofertowe: "Zakup i dostawa nowego osobowego samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Obornikach"

więcej


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu poznańskiego, obornickiego i wągrowieckiego

więcej


Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.08.2023 r. w sprawie wykonania ogrodzeń zapachowych zatrzymujących lub ograniczających migrację dzików na terenie województwa wielkopolskiego.

więcej


Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.08.2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa wielkopolskiego.

więcej