BIP Herb
Inspektorat Weterynaryjny w Obornikach SC
Szybki kontakt

Witamy na naszej stronie

Inspekcja Weterynaryjna została powołana, aby realizować zadania administracji publicznej z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.
Organem realizującym bezpośrednio te zadania jest powiatowy lekarz weterynarii. W jego imieniu zadania te realizują pracownicy inspektoratu oraz lekarze weterynarii niebędący pracownikami Inspekcji.
Organem wyższego stopnia jest wojewódzki lekarz weterynarii. Inspekcją kieruje Główny Lekarz Weterynarii, który jako organ centralny administracji rządowej podlega ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA !

- Obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc utrzymywania drobiu.

- Afrykański pomór świń (ASF)

- Zasady przeprowadzania kontroliAktualności

Prozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OBORNIKACH z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu obornickiego

więcej


ASF - środki kontroli, bioasekuracja zasady przemieszczania świń

więcej


Plakat - Polska wieś to przyszłość

więcej


Ogłoszenie o naborze - Lekarze Weterynarii

więcej