BIP Herb
Inspektorat Weterynaryjny w Obornikach SC
Szybki kontakt

Witamy na naszej stronie

Inspekcja Weterynaryjna została powołana, aby realizować zadania administracji publicznej z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.
Organem realizującym bezpośrednio te zadania jest powiatowy lekarz weterynarii. W jego imieniu zadania te realizują pracownicy inspektoratu oraz lekarze weterynarii niebędący pracownikami Inspekcji.
Organem wyższego stopnia jest wojewódzki lekarz weterynarii. Inspekcją kieruje Główny Lekarz Weterynarii, który jako organ centralny administracji rządowej podlega ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA !

- Obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc utrzymywania drobiu.

- Afrykański pomór świń (ASF)

- Zasady przeprowadzania kontroli

UWAGA ! WNIOSKI o pozwolenie na przemieszczenie trzody chlewnej w 2024r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach informuje, że od dnia 1 stycznia 2024 roku wnioski o pozwolenie na przemieszczenie trzody chlewnej przyjmowane będą minimum na 3 dni robocze przed planowanym przemieszczeniem, w związku z koniecznością przeprowadzenia analizy ryzyka oraz sprawdzenia niezbędnych dokumentów i spełnienia wymagań przewidzianych przez polskie i europejskie prawo.Aktualności

Urzędowi Lekarze - wystawianie świadectw zdrowia

więcej


Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

więcej


Ogłoszenie: nabór kandydatów do realizacji zadań w 2024 roku

więcej


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 4 marca 2024 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów szamotulskiego, obornickiego i poznańskiegob

więcej