BIP Herb
Inspektorat Weterynaryjny w Obornikach SC
Szybki kontakt

Witamy na naszej stronie

Inspekcja Weterynaryjna została powołana, aby realizować zadania administracji publicznej z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.
Organem realizującym bezpośrednio te zadania jest powiatowy lekarz weterynarii. W jego imieniu zadania te realizują pracownicy inspektoratu oraz lekarze weterynarii niebędący pracownikami Inspekcji.
Organem wyższego stopnia jest wojewódzki lekarz weterynarii. Inspekcją kieruje Główny Lekarz Weterynarii, który jako organ centralny administracji rządowej podlega ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA !

- Obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc utrzymywania drobiu.

- Afrykański pomór świń (ASF)

- Zasady przeprowadzania kontroli

UWAGA ! WNIOSKI o pozwolenie na przemieszczenie trzody chlewnej w 2024r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach informuje, że od dnia 1 stycznia 2024 roku wnioski o pozwolenie na przemieszczenie trzody chlewnej przyjmowane będą minimum na 3 dni robocze przed planowanym przemieszczeniem, w związku z koniecznością przeprowadzenia analizy ryzyka oraz sprawdzenia niezbędnych dokumentów i spełnienia wymagań przewidzianych przez polskie i europejskie prawo.Aktualności

ROZPORZĄDZENIE NR 5/2024 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OBORNIKACH

ROZPORZĄDZENIE NR 5/2024 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OBORNIKACH z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu obornickiego.

więcej


Przewoźnicy zwierząt powiatu obornickiego wg rozdzielnika

więcej


Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.06.2024 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu obornickiego, poznańskiego, wągrowieckiego i chodzieskiego.

więcej


Obowiązuje zakaz przemieszczania świń do gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym do odwołania.

Obowiązuje zakaz przemieszczania świń do gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym do odwołania – zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu poznańskiego, obornickiego i wągrowieckiego oraz rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania.

więcej