BIP Herb
Inspektorat Weterynaryjny w Obornikach SC
Szybki kontakt

Witamy na naszej stronie

Inspekcja Weterynaryjna została powołana, aby realizować zadania administracji publicznej z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.
Organem realizującym bezpośrednio te zadania jest powiatowy lekarz weterynarii. W jego imieniu zadania te realizują pracownicy inspektoratu oraz lekarze weterynarii niebędący pracownikami Inspekcji.
Organem wyższego stopnia jest wojewódzki lekarz weterynarii. Inspekcją kieruje Główny Lekarz Weterynarii, który jako organ centralny administracji rządowej podlega ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA ! UWAGA !

- Obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc utrzymywania drobiu.

- Afrykański pomór świń (ASF)

- Zasady przeprowadzania kontroli

UWAGA ! WNIOSKI o pozwolenie na przemieszczenie trzody chlewnej w 2024r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach informuje, że od dnia 1 stycznia 2024 roku wnioski o pozwolenie na przemieszczenie trzody chlewnej przyjmowane będą minimum na 3 dni robocze przed planowanym przemieszczeniem, w związku z koniecznością przeprowadzenia analizy ryzyka oraz sprawdzenia niezbędnych dokumentów i spełnienia wymagań przewidzianych przez polskie i europejskie prawo.



Aktualności

Ważna informacja!

W dniu 1 marca 2024 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2024/808 z 29 lutego 2024 r.  zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

więcej


Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące działań nadzorczych Inspekcji Weterynaryjnej wraz ze wskazaniem obszarów do weryfikacji wdrażanych przez producentów drobiu w zakresie zasad zoohigieny w zakładach drobiu, w tym w wylęgarniach i odchowalniach, minimalizujących ryzyko zakażeń pałeczkami Salmonella oraz w ubojniach drobiu

więcej


Ogłoszenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2024 poz.12 [ z późn.zm.]) ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej w ramach umowy zlecenia na okres od marca 2024 r. do grudnia 2024 r.

więcej


Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów szamotulskiego, obornickiego i poznańskiego

więcej