BIP Herb
Inspektorat Weterynaryjny w Obornikach SC
Szybki kontakt

Zaproszenie - Forum Rolnicze Powiatu Obornickiego
Aktualności

Wyznaczenie czerwonej strefy ASF

więcej


ROZPORZĄDZENIE 4/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach z dnia 19.06.2023r.

więcej


Ogłoszenie naboru 14.06.2023 r. Urzędowy Lekarz Weterynarii

więcej
Informacje

ROZPORZĄDZENIE NR 5/2024 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OBORNIKACH

ROZPORZĄDZENIE NR 5/2024 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OBORNIKACH z dnia 2 lipca 2024 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu obornickiego.

więcej


Przewoźnicy zwierząt powiatu obornickiego wg rozdzielnika

więcej


Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.06.2024 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu obornickiego, poznańskiego, wągrowieckiego i chodzieskiego.

więcej


Obowiązuje zakaz przemieszczania świń do gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym do odwołania.

Obowiązuje zakaz przemieszczania świń do gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym do odwołania – zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu poznańskiego, obornickiego i wągrowieckiego oraz rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania.

więcej


ASF - przypominamy o zasadach bioasekuracji

więcej


Urzędowi Lekarze - wystawianie świadectw zdrowia

więcej


Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

więcej


Ogłoszenie: nabór kandydatów do realizacji zadań w 2024 roku

więcej


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 4 marca 2024 r.

uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów szamotulskiego, obornickiego i poznańskiegob

więcej


Ważna informacja!

W dniu 1 marca 2024 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2024/808 z 29 lutego 2024 r.  zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

więcej


Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące działań nadzorczych Inspekcji Weterynaryjnej wraz ze wskazaniem obszarów do weryfikacji wdrażanych przez producentów drobiu w zakresie zasad zoohigieny w zakładach drobiu, w tym w wylęgarniach i odchowalniach, minimalizujących ryzyko zakażeń pałeczkami Salmonella oraz w ubojniach drobiu

więcej


Ogłoszenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2024 poz.12 [ z późn.zm.]) ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej w ramach umowy zlecenia na okres od marca 2024 r. do grudnia 2024 r.

więcej


Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów szamotulskiego, obornickiego i poznańskiego

więcej


ROZPORZĄDZENIE NR 1/2024 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OBORNIKACH

z dnia 5 stycznia 2024r.

więcej


WNIOSKI o pozwolenie na przemieszczenie trzody chlewnej w 2024r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach informuje, że od dnia 1 stycznia 2024 roku wnioski o pozwolenie na przemieszczenie trzody chlewnej przyjmowane będą minimum na 3 dni robocze przed planowanym przemieszczeniem, w związku z koniecznością przeprowadzenia analizy ryzyka oraz sprawdzenia niezbędnych dokumentów i spełnienia wymagań przewidzianych przez polskie i europejskie prawo.

więcej


INFORMACJA

2 stycznia 2024r. - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach tego dnia będzie nieczynny.

więcej


ZMIANA GODZIN PRACY INSPEKTORATU

więcej


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 14 listopada 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu poznańskiego, obornickiego i wągrowieckiego.

więcej


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 10 listopada 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu poznańskiego, obornickiego i wągrowieckiego

więcej


Ogłoszenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j . Dz. U. z 2022 r. poz. 2629, 2727, z 2023 r. poz. 412, 588) ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej w roku 2024 w ramach umowy zlecenia

więcej


GRYPA PTAKÓW - INFORMACJA

więcej


INFORMACJA - 2 listopad 2023r.

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z  Zarządzeniem nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. dzień 02 listopada 2023 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Obornikach. Wobec powyższego Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach tego dnia będzie nieczynny.

więcej


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 października 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu poznańskiego, obornickiego i wągrowieckiego

więcej


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu poznańskiego, obornickiego i wągrowieckiego

więcej


Zapytanie ofertowe "Zakup i dostawa nowego osobowego samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Obornikach" z dnia 9.10.2023r.

więcej


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 września 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu poznańskiego, obornickiego i wągrowieckiego

więcej


Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.08.2023 r. w sprawie wykonania ogrodzeń zapachowych zatrzymujących lub ograniczających migrację dzików na terenie województwa wielkopolskiego.

więcej


Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.08.2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa wielkopolskiego.

więcej


Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 03.08.2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu obornickiego, szamotulskiego i poznańskiego.

więcej


ASF - apel do hodowców trzody chlewnej

więcej


ASF - do organizatorów imprez masowych

więcej


Wyznaczenie czerwonej strefy ASF

więcej


Rozporządzenie z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie zwalczania ASF

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu obornickiego, szamotulskiego i poznańskiego

więcej


Obszar wolny od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego u świń (ADV)

więcej


Bioasekuracja ASF

więcej


WNIOSKI o pozwolenie na przemieszczenie trzody chlewnej

więcej


Prozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OBORNIKACH z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzików na terenie powiatu obornickiego

więcej


ASF - środki kontroli, bioasekuracja zasady przemieszczania świń

więcej


Plakat - Polska wieś to przyszłość

więcej


Ogłoszenie o naborze - Lekarze Weterynarii

więcej


Obowiązki właścicieli i posiadaczy koniowatych

więcej


Ogłoszenie o naborze - Lekarze Weterynarii

więcej


Rozporządzenie w sprawie zwalczania ASF

więcej


Zaproszenie - Forum Rolnicze Powiatu Obornickiego

więcej


Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju bydła do 12 m-ca życia

więcej


Ogłoszenia dot. wyznaczeń dla Urzędowych Lekarzy Weterynarii

więcej


Uwaga! Grypa ptaków! Drogi Hodowco czy przestrzegasz zasad bioasekuracji?

więcej


Plan bezpieczeństwa biologicznego powyżej 300 szt

więcej


Rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze powiatu obornickiego

więcej


Lista zakładów leczniczych dla zwierząt i innych punktów, w których można dokonać czipowania i szczepienia przeciwko wściekliźnie psów, kotów i fretek przemieszczonych na terytorium RP z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi

więcej


Poradnik “Pracownia do pozyskiwania miodu w krótkim łańcuchu dystrybucji”

więcej


Ubój z konieczności

więcej


Wyznaczenia na rok 2022

więcej


Wymagania dotyczące bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie

więcej


Nowe wytyczne GLW - bioasekuracja

więcej


Plan bezpieczeństwa biologicznego gospodarstwa powyżej 300 sztuk świń średniorocznie

więcej


Plan bezpieczeństwa biologicznego gospodarstwa do 300 sztuk świń średniorocznie

więcej


Wniosek o pozwolenie na przemieszczenie trzody chlewnej

więcej


Zatrzymaj ASF

Zatrzymaj ASF

więcej

.
.