BIP Herb
Inspektorat Weterynaryjny w Obornikach SC
Szybki kontakt

Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Obornikach w 2015 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach informuje, iż zamierza wyznaczyć osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania swoich ustawowych zadań, tj.


1. Lekarzy weterynarii do:

2. Osoby niebędące lekarzami weterynarii do:

Wyznaczenie do wykonywania określonych czynności, zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 112, poz. 744), następuje w drodze decyzji administracyjnej właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Osoby chętne do wykonywania ww. czynności proszone są o składanie aplikacji w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Obornikach do dnia 31 grudnia 2014 r.

O wyborze określonego kandydata decyduje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Obornikach, mając na uwadze poziom wykształcenia i doświadczenia zawodowego kandydata oraz bieżące potrzeby Inspekcji w przedmiocie realizacji zadań, o których wyżej mowa.


Wzory dokumentów aplikacyjnych stanowią załączniki do niniejszej informacji.

powrót